Author Archives: Bert

Optiskt eller 5G?

Ett konsortium kring internetoperatören Telia bedriver för tillfället en kampanj för ett öppet optiskt fibernät i västra Kottby, ‘öppet’ för att också andra operatörer ska få vara med och erbjuda tjänster. Om minst femtio hushåll tecknar kontrakt kommer optisk fiberkabel … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 4 Comments

Getingar

Getingar är sympatiska djur och jag räknar dem som vänner. En geting är för mig den ultimata insekten, en varelse så väsensskild från mig som det nu bara är möjligt, men som jag ändå gärna delar denna vår plattform med, … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 2 Comments

Jämställdhet med #metooknorr

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat den sjätte sk. jämställdhetsbarometern, för år 2017 (SHM:s publikationer 8/2018). Den finns också på webben som nätpublikation och kan laddas ned i .pdf-format. Den är på 168 sidor och finns tills vidare endast på finska. … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Män och jämställdhet

Jag deltog häromveckan i den fjärde konferensen om män och lika rättigheter. Vi har nu kommit så långt att det är män som börjar kräva jämställdhet – pojkar spolar skolan, unga män marginaliseras och kvinnorna kör förbi på alla områden. … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Årets första

..champinjoner upphittades alldeles oväntat i dag då jag på cykel korsade den livligt trafikerade Backasgatan på väg till hemmet i Västra Kottby. Två hattar på den slarviga och glesa gräsmattan precis vid kör- och gångbana. Att det var frågan om … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Google spolar svenskan

Häromdagen när jag kollade upp en adress i GoogleMaps märkte jag till min förvåning att alla svenska gatunamn plötsligt försvunnit. I Kottby – som jag som Kottbybo kollar först – har endast den livligt trafikerade Forsby­vägen fått behålla sitt svenska … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 4 Comments

Sic transit..

Lat som en är utgick en ju från att förstamajtåget som vanligt skulle gå till Hagnästorget. Men komna till torget upptäcker vi att det ligger öde och vi inser att på grund av den till­fälliga hallbyggnad som uppförts mitt på … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 1 Comment

Sommarfest 14.6

Tigerns och Ny Tids sommarfest torsdag 14.6 kl 16 på restaurangbåten Grand Georgia (gamla Wäiski), Hagnäskajen 11. Vi har kommandobryggan för oss själva, med tillgång till uteservering om det är fint väder och tak över huvet om det är kyligt … Continue reading

Posted in Evenemang | 1 Comment

Antipluggkulturens pris

För några år sen gjordes på uppdrag av jämställdhetsdelegationen och dess manssektion en utredning eller rapport om pojkars dåliga skolframgång och marginalisering. Där såg jag första gången termen antipluggkultur, importerad från Sverige visserligen, men mycket aktuell också här. I anknytning … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 6 Comments

Dissa aktivitetsmodellen !

..som ju egentligen är en modell för att bestraffa de arbetslösa som trots att de nog försöker hitta jobb inte lyckas med det på grund av att det inte finns jobb där de bor, eller inte såna jobb de har … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment