I min barndom fanns det inte mängder av konst, text, sång, skupltörer, målare som idag. Naturligtvis fanns det inte så mycket någonting. Salo hette köpingen där jag har mina första minnen från. Skoltidens minnen härstammar från ett egnahemshus som låg vid vägen mot St Bartolomeus, Petteli. Skolresorna gick, cycklade eller …

Artist Läs mera »

Två morbröder hade jag. Trevliga, duktiga män. Äldst och yngst i en fembarnafamilj. Den yngsta var en handelsman från barndomen sin. Som tolvåring gjorde han kräftaffärer genom att i nattetider slinka ut och köpa vid ån av kräftfångarna deras fångst för att spara resan till Vasa eller Östermyra. Som vuxen …

Bin Läs mera »

Talade i telefon ett julsamtal. Kamraten är snart 98 år, sett och upplevt mycket mera än de flesta. Han var biträdande stadsdirektör i Vanda under hela den tid förskolkommitten arbetade. Han stödde, tillsammans med stadstyrelseordföranden våra försök att skapa en heltäckande kedja av omsorg och uppfostran från rådgivning till vuxen …

Jul och Nyår Läs mera »

Ordet regeringsprogram blev mig bekant under slutet av min långa studietid, på 1960-talet. Sedan den tiden har varje regering med mindre eller starkare pondus meddelat att samverkan mellan olika byråkratiska delar av förvaltningen i landet är ett viktigt mål inom regeringsprogrammet. Jo. Mål som ingen regering vad jag vet tillsvidare …

Regeringsprogram Läs mera »

Hösten 1987 och våren 1988 arbetade jag för Kalevi Kivistö som var presidentkandidat för Liike 88. Speciellt gentemot fackrörelsen blev jag uppmanad till en viss försiktighet eller klokhet, vishet. Jag förstod nog vad det var frågan om. Speciellt bland de delar eller förbund inom facket som var ledda av folkdemokrater/kommunister …

Arbetarrörelse Läs mera »