JOMO

The Joy Of Missing Out – Christina Crook (2015) och Svend Brinkmann (2019) har båda skrivit böcker med just denna titel, Brinkmanns visserligen översatt från danskan (Gå glip, 2017). Brinkmanns bok lönar sig inte att läsa, men Crooks är så … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 3 Comments

Utifall att

Läste nyss Marcus Rosenlunds (han med det populärvetenskapliga programmet Kvant­hopp på Vega) Väder som förändrade världen (Schildts & Söderströms, 2018). Boken är en fantastiskt intressant och välskriven skildring av mänsklighetens historia och i synnerhet av de tillfällen under jordens historia … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Artificiell stupiditet

All ny teknologi har alltid skyndsamt tagits i bruk av militären. Nu när USA, Ryssland och Kina med full kapacitet utvecklar artificiellt intelligenta vapensystem infinner sig rädslan för om – eller snarast när – Terminatorn ska bli verklighet. I en … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 1 Comment

Cykelkultur

Jag har nu varit i Amsterdam i två veckor och flyger hem om en vecka. I Amsterdam Noord vill säga, det före detta industriområdet norr om centralstationen, som omplanerats till bostadsområde där staden arrenderar ut tomter till unga som vill … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 2 Comments

Ingen rädder för robotar här

För en vecka sen fanns i HBL en kolumn, ’Kom robotar, innan människorna blir robotar’. Den var skriven av Mårten Mickos, företagsbyggare i Silicon Valley och, som man ju av rubriken kan sluta sig till, inte rädd för robotar. Mickos … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 1 Comment

Från prekariat till unnecessariat ?

Vilken ska vänsterns målgrupp vara i ett framtida samhälle där automation och artificiell intelligens tagit över de flesta jobb och arbetarklassen från att ha varit proletariat blivit först prekariat och sen unnecessariat – de obehövliga? Adam Greenfield, amerikansk IT-arkitekt och … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 4 Comments

Om IT och AI

Jag anslöt mig för ett par månader sen till en organisation, Enter, som hjälper seniorer att ta sig fram i denna tyvärr för många av oss nya och ofta lite skrämmande internetvärld. Eftersom jag både är utbildad för och har … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | Leave a comment

Ny feministisk mansrörelse

Under mansdagen den 19.11 hann det för en gångs skull hända en massa på mans­fronten. Dels hölls en publikdiskussion om män och jämställdhet med hitresta anti­femi­nisten Alex Bard et consortes i Åbo och dels grundades en feministisk mans­rörelse i Helsingfors. … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 2 Comments

Till Gamlas !

Äntligen har nån – en ryss naturligtvis – kommit på en vettig lösning för alla dessa finska män som beklagar sig över att finska kvinnor är överviktiga, sura och har otvättat hår. Tidigare måste ju dessa män importera en foglig … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 1 Comment

Kosmologi vs poesi

Vår svenska samtalsgrupp ska ha gemensam sits med den finska poesigruppen kring en valfri finlandssvensk poet, den instundande Svenska dagen till ära. Så jag gick häromdan till vårt lokalbibliotek och lånade hem lite finlandssvensk poesi för att förbereda mig. Så … Continue reading

Posted in Bert, Bloggar | 1 Comment