Alla Tigermedlemmar och NyTid­läsare är välkomna till Tigerns och Tigertexts lillajulsfest och extra­ordinarie föreningsmöte på Ny Tids redaktion (Kabelfabriken, Tallbergs­gatan 1/28, trappa B, 5. våningen, Helsingfors) fredagen den 25.11 kl 17 (mötet) och kl 18.30 (festen). Vid det extraordinarie föreningsmötet behandlas en stadgeändring för att möjliggöra att Tigern r.f. övertar …

Lillajul & extraordinarie möte 25.11 Läs mera »

Tigern r.f. överväger av förekommen anledning att ändra sina stadgar. En av styrelsen tillsatt arbetsgrupp har under hösten utarbetat ett förslag som finns här nedan. Förslaget får alltså gärna kommenteras i kommentarfältet nedan eller per e-post till styrelsen(a)tigern.fi. Förslaget till nya stadgar är inlämnat för granskning till patent- och registerstyrelsen …

Nya stadgar 25.11 ? Läs mera »

Kom på Vänsterförbundets svenska landsstyrelses fisksoppskalas på Högsåra 30-31.7 ! Ny Tids chefredaktör Janne Wass föreläser om hur man når ut i media i digiåldern: webbsida, blogg eller Instagram-feed? Hur formulera pressmeddelanden, puffar eller material för sociala medier? Efter föreläsningen workshop; diskussion om och förberedelser för kommunalvalet. Middag, bastu och …

Fisksoppskalas 30-31.7 Läs mera »

Välkommen på Ny Tids (snart) traditionella sommarfest torsdag 16.6 kl 17.30 på Omenapuutalo invid Lappvikens sjukhus i Helsingfors! Inträdet är fritt, men vi tar gärna emot en frivillig donation på 5 € för att täcka kostnader. PROGRAM: 17:30 Välkomstdrink, mingelpingel. 18:30 Diskussion: Ny Tid och framtiden. Chefredaktör Janne Wass och …

Ny Tids sommarfest 16.6 Läs mera »

Ny Tid arrangerar under april – september en workshop i att skriva filmkritik och -essäer under ledning av journalisten och filmvetaren Solveig Arle. Verksamheten är öppen för både nya och mer erfarna skribenter. Syftet är att samla en grupp filmintresserade skrivande människor för att utbyta ideer om hur och vad …

Filmkritikworkshop Läs mera »

Tigern r.f. kallar till årsmöte fredagen 18 mars 2016 kl 17 på Ny Tids redaktion, Kabelfabriken B 5 (trappa B, våning 5), Helsingfors. På föredragningslistan stadgeenliga ärenden: 1. Öppnande av mötet 2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet 3. Val av mötesordförande, -sekreterare, protokolljusterare och rösträknare 4. Presentation av och …

Tigerns årsmöte 18.3 Läs mera »

I Arbis bibliotek, Dagmarsgatan 3, arrangeras torsdagen 14.1 kl. 18 en helafton om Georg Henrik von Wright (1916–2003), en av Finlands mest kända och uppskattade akademiker genom tiderna. Han forskade inom induktiv logik, vetenskapsfilosofi och medvetande­filosofi, men skrev också mer allmänbegripliga filosofiska verk som ‘Humanismen som livshållning’ och ‘Vetenskapen och …

Georg Henrik von Wright 100 år Läs mera »