Hur kan politiken återanvändas?

Fredagen den 17 februari 10.40 sätter jag mig på bussen från Luleå till Umeå, för att hälsa på min äldste son som utbildar sig till helikoptertekniker och är på praktik där. Genom fönstret ser jag Norrbottenskogar med älgstängsel, sol och skoterspår. Det varma vädret har tärt på snön. Med samma ögon ser jag på ett nytt sätt.

Posted in Bloggar, Byprofeten | Leave a comment

CETA går fram som tåget

Kontroverserna kring det planerade EU-frihandelsavtalet med Kanada, CETA, stämplade igen den politiska debatten den här veckan. Problematiken med de ekonomiska effekterna är en vägande faktor för motstånd mot avtalet; enligt beräkningar kommer det att som helhetseffekt att sänka lönerna i de största EU-länderna. Samma studie visar att den privata sparkvoten ökar, medan de offentliga investeringarna sjunker och antagligen totalefterfrågan i ekonomin också. Totalt uppskattas det orsaka en förlust av flera hundratusen jobbtillfällen. Koncentrationen av kapital stiger och den kapitalägande klassen är också den som vinner på avtalet.

Posted in Anna-Karin, Bloggar | Leave a comment

Scandalous Helplessness

In Hbl of to 9.02.17 Pär Stenbäck was publishing a column titled ”Låt oss tacka Donald Trump”, in which he was pointing out that in spite of all the problems with Trump’s presidency it is at least a good demonstration in which direction our politicians should change their dealings with the electorate if they want to save liberal democracy. Because, as he states correctly ”…: Känslomässig mobilisering ger större sprängkraft än den som baserar sig på förnuft.” From where then Trump’s success.

Posted in Bloggar, Ernst | Leave a comment

Uppdaterat: Monstrets alternativa fakta

Foliehattarna och trollen frodas dessvärre i skuggan av att Donald Trumps valseger för många ännu framstår som oförklarlig. Några argumentationslinjer som är extra tröttsamma är följande:

Posted in Bloggar, Joacim | 15 Comments

Helhetssinne

Jag känner mig främmande för den febrighet som omger firandet av de första 100 åren, det kan inte hjälpas. Annat skulle det kanske vara om jag hörde till någon av de generationer som upplevde sitt eget aktivaste liv kring förra sekelskiftet. Fast i så fall skulle vi fira framtiden. Och den finns ju inte.

Posted in Bloggar, Torsten | Leave a comment

Talet till Wägner

Eftersom jag i ett tidigare inlägg uppmanade läsarna att läsa Harry Martinsons tal till Elin Wägner i Svenska Akademien, och sedermera har märkt att detta inte står att uppbringa på nätet vill jag nu publicera det här, i sin helhet.

Posted in Bloggar, Kristin | 3 Comments

Livsbetingelser och poesi

När jag för en månad sedan följde den nordostliga köldknäppen ut i mellan-Euoropa för att landa i Krakow bekantade jag mig före och under resan med f.d. polska exilförfattaren Adam Zagajewski.

Posted in Bloggar, Torsten | Leave a comment

Hjältemod

I sitt tal i Svenska Akademin till Elin Wägner, vars stol han ärvde, gisslar Harry Martinson med ömsint skärpa den gängse nidbilden av freden. Medan kriget utmålas som det stora Äventyret hånas freden som en idyllisk, sakta rinnande bäck vid vars stränder de små lammen betar.

Posted in Bloggar, Kristin | 3 Comments

Nya Ny Tid – den nya tigerdrivna tidningen

Har nu läst det senaste numret av Ny Tid två gånger (varav ena i badkaret) och märkt att tidningen är som förut, ingen synbar förändring trots att den bakom­liggande organi­sa­tio­nen  slagit kullerbytta två gånger och nu börjat ge ut tidningen under ”helt nya pre­misser”.

Posted in Bloggar, Christian | Leave a comment

Se upp för CETA!

För några månader sedan var jag ännu hoppfull om att CETA, handelsfördraget EU-Kanada, skulle förkastas i någon instans. Nu går det vidare som tåget; den här veckan antas det i Europaparlamentets utskott och i mitten av februari antagligen i parlamentets plenum. För parlamentets del är det frågan om ett enkelt godkännande, för EP har inte befogenhet att ändra i själva avtalet. Sedan ska CETA-avtalet formellt antas i varje EU-land, men träder redan preliminärt i kraft då det antagits av EP och ministerrådet. Inte heller de nationella riksdagarna och parlamentet kan annat än anta eller förkasta förslaget.

Posted in Anna-Karin, Bloggar | 1 Comment