Funderade i natt på varför Coronan nu sprids så aggressivt i hela världen. Dels kan det vara en slump såklart, som ju är huvudteorin nu. En ödesdiger mutation och en i början enkel smittoöverföring. Klimatuppvärmningen ligger säkert i bakgrunden också på många olika vis, och människornas aktivitet globalt. Och misstag …

Kanske Coronan är en följd av den nya “lilla istiden” Läs mera »

Sorry bara, mina läsare, men jag är tvungen att åter en gång skriva om strålningens faror – denna gång om såkallad joniserande strålning. Joniserande strålning är främst radioaktiv strålning, dock på en mängd olika frekvenser och i otaliga olika former. Icke-joniserande är strålningen som våra kära mobiltelefoner och deras sändarnätverk …

“Fantasi och tendens” i Trygve Söderlings “analys” av tv-serien Chernobyl Läs mera »